Informationer

Gade og nr:
Nørre Voldgade 106
Postnr:
1358
By:
København K
Website:

Brolæggerlauget

Brolæggerlauget er identisk med Brolægningssektionen, som er en landssammenslutning af brolæggermestre og brolægningsentreprenører med medlemskab af Dansk Byggeri

Formål

Brolæggerlauget søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.
Af øvrige væsentlige opgaver, der varetages af lauget, skal nævnes:

* Aftaleforanstaltninger, der sikrer bedst tænkelige uddannelser for såvel vore lærlinge som efteruddannelse for brolæggersvende og brolægningsarbejdere
* Aftale af egne overenskomster og akkordforhold samt deltagelse i såvel mæglinger som voldgifter
* Ajourføring af medlemmernes faglige og teoretiske kunnen bl.a. ved afholdelse af kurser og konferencer i såvel ind- som udland
* Aktiv markedsføring for brolæggerfaget og dets laugsmestre
* Fokus på holdbare belægninger og fuger, arbejdsmiljø, kvalitetssikring mm.
* Administration af brolægningsentreprenør Jens Eliassens Legat. Samarbejde med laugets to fraktioner: Brolæggerlaugets Erhvervsfond og Brolæggerlaugets Materiel- og Indkøbsservice ApS.

Kontingent

Der opkræves et optagelsesgebyr på 2.600 kr. Det årlige kontingent er i 2010 på 7.400 kr. Dertil kommer pligtigt bidrag til Brolæggerlaugets aktivitetskonto på 4.000 kr. Fraktionerne, der er frivillige, opkræver egne bidrag.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk