Informationer

Gade og nr:
Bornholmsgade 1
Postnr:
5000
By:
Odense C
Website:

BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund – forbundet for pædagoger og klubfolk

BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk - er en forhandlingsberettiget organisation for cirka 60.000 pædagoger og klubfolk, der arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre mv., samt for de pædagogstuderende

BUPL har cirka 450 ansatte på landsplan i 12 fagforeninger og i et fælles forbundskontor.

Forbundet indgår overenskomster både på det kommunale og det private arbejdsområde og er den fagforening, der ved mest om pædagogers profession.

BUPL, der er partipolitisk uafhængig, har til formål:

* at samle pædagoger og studerende
* at varetage medlemmernes økonomiske, faglige, sociale, pædagogiske og uddannelsesmæssige interesser
* at virke for øget medbestemmelse på arbejdspladserne og fremme det kollegiale samarbejde
* at udbrede kendskabet til og forståelsen for socialpædagogisk arbejde, herunder også det socialpædagogiske arbejde inden for kultur- og fritidssektoren
* at øve indflydelse nationalt og internationalt inden for områder, der har betydning for medlemmernes forhold
* at virke for samling af organisationer på det sociale område
* at fremme mellemfolkelig forståelse og international solidaritet
* at samle alle pædagoger og klubfolk ved danske daginstitutioner i Sydslesvig.

BUPL arbejder ud fra bestemte formål og arbejdsopgaver. Disse bliver vedtaget på kongressen, som holdes hvert 2. år.

Populære netværk