Informationer

Gade og nr:
Krakasvej 17
Postnr:
3400
By:
Hillerød
Website:

C4 Hillerød - Videncenter

C4 Hillerød samler Erhvervsrådet, Turistforeningen og gadeforeningerne i Hillerød i én dynamisk paraplyorganisation, der desuden arbejder for at fremme tiltag inden for uddannelse, kultur og sport. Denne opbygning sikrer et gunstigt samarbejde på tværs af traditionelle skel og skaber på unik vis synergi mellem stærke samarbejdspartnere. C4 Hillerød arbejder for, at Hillerød og resten af regionen, skal være et attraktivt og levende område for borgere, erhvervsdrivende, virksomheder, kultur- og foreningslivet og for regionens mange besøgende.

C4 Hillerød arbejder dedikeret indenfor fire områder, kaldet de fire søjler. De fire søjler er:

* Erhverv
* Uddannelse
* Handel
* Turisme & Kultur

C4 Hillerød arbejder målrettet for at skabe vækst inden for de fire søjler og synergi imellem dem.

Omdrejningspunktet for C4 Hillerød er foreningens medlemmer, der bl.a. kommer fra en række af Hillerøds førende virksomheder, institutioner og foreninger og dermed afspejler erhvervsstrukturen, såvel som den politiske struktur i regionen. Med øje for medlemmernes behov og ønsker udvikler og gennemfører C4 Hillerød projekter, der skaber værdi inden for de fire søjler. C4 Hillerød løser desuden en række opgaver for Hillerød Kommune. Opgaverne defineres i en resultatkontrakt, som forhandles årligt.

C4 Hillerød ejer og driver C4 Videncenter, et stærkt væksthus med en række spændende virksomheder. C4 Videncenter samarbejder med Væksthus Hovedstadsregionen. Videncentret er et vigtigt element i C4 Hillerøds målrettede arbejde for erhvervsfremme i regionen. Desuden danner C4 Videncenter rammerne for C4’s mange kursus- og konferenceaktiviteter - et af kernepunkterne i C4s uddannelsessøjle.

Netværk med strategiske samarbejdspartnere og videndeling står som centrale værdier for C4 Hillerød.

Populære netværk