Informationer

Gade og nr:
Augustenborggade 2
Postnr:
8000
By:
Aarhus C
Website:

Center for konfliktforebyggelse

Center for Konfliktforebyggelse er en Netværksorganisation og et center for videndeling- og udvikling, kurser, uddannelser, rådgivning, forskning og projekter inden for konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning. Vi udbyder kurser, tilbyder rådgivning og skræddersyr løsninger til virksomheder samt offentlige organisationer, styrelser og institutioner der beskæftiger sig direkte med borger, bruger eller kundegrupper.
 CFK målretter indhold og leveringsformat så det er tilpasset den specifikke medarbejdergruppe og de overordnede ledelsesmæssige og organisatoriske behov og målsætninger.

Vores mission er at klæde medarbejdere på så de bedre i praksis kan nå de målsætninger og standarder der er for deres arbejde.

Vi leverer ny viden, metoder og redskaber, identificerer og i-talesætter medarbejdernes og organisationens tavse viden samt indsamler og koordinerer den borgerrettede viden så den er tilgængelig for de relevante medarbejdere.

Vi er eksperter i at levere den rightige analyse af jeres udfordringer og at sammensætte udviklingsforløb der er designet til at gøre en forskel i jeres specifikke virkelighed.

Udgangspunktet for vores arbejde er ofte udviklingsforløb for de medarbejdere der i praksis skal sørge for, at organisationens målsætninger og krav implementeres med den tilsigtede kvalitet.

Om der er tale om en temadag eller et kursus/udviklingsforløb får vi løbende en meget stor indsigt i og viden om jeres medarbejdere, deres positioner, de interne dynamikker, de usagte problematikker samt naturligvis viden om jeres organisation som sådan.

Den viden bruger vi til løbende at målrettet fokus og format i f.eks. et kursus/udviklingsforløb og kan samtidigt give ledelsen en meget præcis og kvalificeret rådgivning i forhold til konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning.

Endeligt benytter vi naturligvis vores viden til at kunne skræddersy evt. efterfølgende forløb for jeres organisation således, at indsatserne “står på skuldrene” af hinanden.

Det bevirker at viden, perspektiver, metoder og redskaber gentages, sættes ind i en ny sammenhæng eller simpelthen formidles på en helt ny måde. På den måde opnås en langt højere grad af sammenhæng hvilket resulterer i at den viden I får kontinuerligt vedligeholdes og tilpasses jeres behov og virkelighed.

"At samarbejde med Center for konfliktforebyggelse er en investering der mere effektivt udnytter jeres ressourcer og samtidigt er garant for at jeres organisation får blivende værdi ud af at investere I udvikling- og uddannelse af medarbejdere"

Populære netværk