Informationer

Gade og nr:
Vodroffsvej 59, 1. sal
Postnr:
1900
By:
Frederiksberg
Website:

DAKOFA - Dansk Komptencecenter for Affald

Dansk Komptencecenter for Affald (DAKOFA) er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, private organisationer, forskningsinstitutioner, kommunale affaldsselskaber, affaldsproducenter, affaldsbehandlere, vognmænd, rådgivere og leverandører inden for affaldsområdet. DAKOFA er således en medlemsorganisation for alle, der beskæftiger sig med affald.

DAKOFA er den eneste forening, hvor både private og offentlige medlemmer kan mødes på neutral grund og udveksle erfaringer og synspunkter. Desuden formidles nye initiativer, der er på vej, i både Danmark og EU indenfor affaldsområdet, incl. renere teknologi, produktorienteret miljøindsats, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet.

DAKOFA ved i 2007 en strategi om udviklingen af Dansk Kompetencecenter for Affald " Strategi 2007-2011". Strategien kan hentes her.

DAKOFA havde 25 års jubilæum i 2007. I den forbindelse udarbejdedes et jubilæumsskrift, der opridser ikke blot DAKOFAs men også hele affaldets historie fra 1970'erne til 2007. Jubilæumsskriftet kan downloades her.

DAKOFA er dansk National Medlem af ISWA - International Solid Waste Association.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk