Informationer

Gade og nr:
Udkærsvej 15
Postnr:
8200
By:
Aarhus N
Website:

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad er en forening for danske landmænd med aktiviteter i udlandet. Foreningen blev stiftet på generalforsamling den 4. juni 2007.

Foreningens formål er:

* at skabe et fælles forum for erfaringsudveksling mellem landmænd/selskaber med aktiviteter i udlandet,
* at styrke udviklingen af aktiviteter, der er til fælles gavn for foreningens medlemmer,
* at styrke udviklingen af aktiviteter, der er specifikke for enkelte lande eller grupper af lande, såfremt der er tilstrækkelig interesse blandt foreningens medlemmer herfor,
* at styrke udviklingen af specifikke aktiviteter, der er aktuelle for en gruppe af foreningens medlemmer, såfremt gruppen er tilstrækkelig stor,
* at fremme foreningens medlemmers interesser i politiske sammenhænge på nationalt plan såvel som på EU plan,
* at fremme en positiv forståelse for medlemmernes aktiviteter såvel indenfor som udenfor dansk landbrugs kredse.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk