Informationer

Gade og nr:
Brændgårdvej 2
Postnr:
7400
By:
Herning
Website:

Danmarks Biblioteksforening

En forening for alle biblioteksinteresserede

Danmarks Biblioteksforening er en forening, som blandt sine medlemmer har både politikere og fagfolk. Foreningen har det mål, at Danmark får de bedst mulige biblioteker i alle egne af landet til gavn for den enkelte borger og for samfundet.

Som personligt medlem får du

* nær og direkte kontakt med både politikere og fagfolk i din regionale biblioteksforening

* information fra såvel hovedforeningen som regionsforeningen, når der sker nyt på biblioteksområdet

* mulighed for direkte indflydelse på foreningen. DBs Forretningsudvalg og sekretariat trækker i vidt omfang på medlemmernes ekspertise, når foreningen skal afgive høringssvar og i det hele taget give både biblioteksfaglige og politiske input i den til enhver tid aktuelle biblioteksdebat. Din mening bliver hørt!

Som kommunalt medlem får I

* information om den nyeste biblioteksudvikling og "best practise"

* information om lokale samarbejdsmodeller og -muligheder

* kontakt med regionens øvrige kulturpolitikere på tværs af partierne, og til fagfolk fra biblioteker og fra andre kulturinstitutioner

* kontakt med Folketingets kulturpolitikere og andre centrale aktører på kulturområdet

* kontakt med det internationale biblioteksnetværk

* direkte indflydelse. DBs Forretningsudvalg og sekretariat trækker i vidt omfang på medlemmernes ekspertise, når foreningen skal afgive høringssvar og i det hele taget give både biblioteksfaglige og politiske input i den til enhver tid aktuelle biblioteksdebat.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk