Informationer

Gade og nr:
Knudsvej 22
Postnr:
8680
By:
Ry
Website:

Danmarks Håndarbejdslærerforening

Foreningens formål er at fremme forståelsen for og nytten af håndarbejde både i undervisningen og det daglige arbejde gennem påvirkning af relevante personer og institutioner. Formålet forsøges også nået gennem medlemmernes daglige arbejde samt foreningens artikler i medlemsbladet og afholdelse af kurser for medlemmerne.

Alle undervisere i håndarbejde og andre, der har tilknytning til undervisning og håndarbejde kan optages som medlem i DH.

Institutioner kan optages som særlige medlemmer uden stemmeret.

Håndarbejde tager hånd om livet

Skolens arbejde skal udvikle eleverne til hele mennesker. Børnene rustes med viden og færdigheder, selvstændighed og handledygtighed. Dermed bliver de i stand til at stille spørgsmål og reflektere over de indtryk, som de har oplevet gennem sanserne, og omsætte dem til udtryk. Arbejdet skal også inddrage børnenes egne fantasier, deres håb og drømme, og lære dem at udtrykke følelser i tillid til sig selv og eget værd.

Populære netværk