Informationer

Gade og nr:
Vandkunsten 12
Postnr:
1467
By:
København
Website:

Danmarks Lærerforening

På vores hjemmeside kan du læse om foreningens struktur og økonomi, statistik om vores godt 90.000 medlemmer, sekretariatets opbygning, regler for god sagsbehandling og vilkår for hovedstyrelsen.

Her er de senest godkendte regnskaber, foreningens etiske regler for investering samt en grafisk fremstilling af, hvad en kontingentkrone bruges til.

Er du interesseret i udviklingen i antallet af aktive medlemmer eller andet, findes der en række statistiske oplysninger om medlemmerne under Fakta om lærerne.

Under Organisation kan du se en gennemgang af foreningens struktur og Regler behandler foreningens vedtægter og principprogram. Det er også her, du kan se, hvordan sager behandles i foreningen. Endelig beskrives også vilkårene for hovedstyrelsen.

Som medlem af Danmarks Lærerforening varetager vi dine interesser som lønmodtager og hjælper dig, hvis du kommer i en vanskelig situation på dit arbejde. Samtidig får du medlemsblade, mulighed for lån og en attraktiv gruppelivsforsikring.

---
På netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk