Informationer

Gade og nr:
Slotsgade 2
Postnr:
2200
By:
København N
Website:

Danmarks Matematiklærerforening

Danmarks Matematiklærerforening
Foreningen skal virke til gavn for faget matematik og undervisningen heri.
Foreningen er en faglig landsforening, og medlemmerne er lærere i folkeskolen og lignende skoleformer.

Hovedstyrelsen
Hovedstyrelsen består af 1 repræsentant fra hver kredsforening. Hovedstyrelsen samles i marts og september.

Danmarks Matematiklærerforening
Har et dynamisk arbejdsgrundlag. Formålet realiseres ved involvering, påvirkning, informationsvirksomhed, uddannelse og dialog. Det sker bl.a. ved:

Samarbejde med
- Undervisningsministeriet
- Danmarks Lærerforening
- Amtscentrene og kommunernes fagkonsulenter
- Seminarielærernes og gymnasielærernes matematiklærerforeninger
- De andre faglige foreninger
- De nordiske landes matematiklærerforeninger

Efteruddannelse
- Landsdækkende kurser
- Medvirken ved tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse

Forlaget Matematik
- Udgiver tidsskriftet MATEMATIK
- Udgiver undervisningsmaterialer mv.

Populære netværk