Informationer

Gade og nr:
Vesterbrogade 12 5 th
Postnr:
1620
By:
København V
Website:

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening (Association of Danish Travel Agents and Tour Operators) er brancheforening for danske rejsebureauer. Foreningen blev stiftet i 1938 og har siden sin stiftelse arbejdet for at skabe attraktive vilkår for rejsebureauerne i Danmark.

Det er Danmarks Rejsebureau Forenings vision at være anerkendt som en ledende politisk repræsentant og rådgiver for danske rejsebureauer.

Det er Danmarks Rejsebureau Forenings mission at skabe attraktive vilkår for den samlede danske rejsebranche, herunder varetagelse af økonomiske og politiske interesser på et etisk funderet og bæredygtigt grundlag. Vores forhold til det enkelte medlem tager udgangspunkt i gensidig respekt, åbenhed, ærlighed og lydhørhed for medlemmets individuelle forhold, behov og ønsker.

Danmarks Rejsebureau Forening yder professionel rådgivning til medlemmerne og hjælper med at løse rejsebureauernes udfordringer. Vores rådgivningsydelser og politiske arbejde er med til at skabe & sikre professionalisme og udvikling i rejsebranchen.

Hvem er medlem af DRF?

137 danske bureauer er aktive medlemmer af DRF. Medlemsskaren omfatter både

* Forretningsrejsebureauer
* IATA-akkrediteredebureauer
* Rejsearrangører med rutefly
* Bus og togrejsearrangører
* Agentbureauer
* Charterarrangører
* Incoming bureauer

Herudover er 43 virksomhedermed tilknytning til rejsebranchen passive medlemmer af DRF. Disse er eksempelvis

* Transportselskaber
* Sightseeing selskaber
* Turistvognmænd
* Turistorganisationer
* Hoteller og lignende

DRF's formålsparagraf

Danmarks Rejsebureau Forenings formål er gennem samling af virksomheder, foreninger og organisationer, herefter kaldet "virksomheder”, i rejsebureaubranchen og med tilknytning dertil at virke som repræsentativ og landsdækkende brancheforening for rejsebureauerhvervet i Danmark.
Til opnåelse af dette formål skal Foreningen gennem dennes bestyrelse, fraktioner og sekretariat især

* virke for at fastholde og styrke rejsebureauerhvervets anseelse som en effektiv og professionel gren af dansk erhvervsliv
* medvirke til sikring og udbygning af et frit internationalt rejseliv
* varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser i forholdet til myndigheder og andre offentlige eller private organer
* at styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem medlemmerne indbyrdes
* bistå medlemmerne gennem konsultativ virksomhed i spørgsmål, der vedrører rejsebranchens forhold
* arbejde for, at der hos det rejsende publikum skabes en begrundet forståelse for og tillid til, at medlemskab af DRF betyder størst mulig sikkerhed for professionel og seriøs rejselivsservice
* arbejde for dygtiggørelse af medarbejdere i rejsebranchen gennem forbedring og udbygning af de faglige uddannelsesmuligheder af enhver art
* repræsentere det danske rejsebureauerhverv i internationale organisationer, hvor danske interesser naturligt bør varetages.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk