Informationer

Gade og nr:
Amaliegade 33B
Postnr:
1256
By:
København K
Website:

Danmarks Skibsmæglerforening

Our Association covers, promotes and protects the interests of members engaged in shipbroking:

Chartering
Liner Agency
Port Agency
Sale & Purchase
Ship Management

Close relationships to Ministries and other Governmental and Trade entires are long established.
Training and education are an important part of the activities including publishing of study material.

Nogle af fordelene ved at være medlem af Danmarks Skibsmæglerforening

* Vi fremmer sammenholdet og samarbejdet inden for branchen
* Vi repræsenterer branchens interesser indenfor nationale og internationale områder og varetager branchens interesser i forhold til offentlige myndigheder, institutioner og andre organisationer
* Vi er repræsenteret i mange udvalg og påvirker herigennem beslutningstagerne
* Vi tager kontakt til medlemmerne og orienterer om love og regler
* Vi assisterer medlemmerne på ad-hoc basis
* Vi afgiver responsa om sædvanemæssige forhold inden for branchen
* Adgang til foreningens hjemmeside www.shipbrokers.dk
* Vi er meget aktive i udvikling og forbedring af uddannelsessystemet
* Vi arrangerer seminarer for medlemmer, når aktuelle behov opstår (ISPS, ITIC, Farlig last o.s.v.)
* Invitation til deltagelse i regionsmøderne. Disse afholdes forskellige steder i landet og der er her mulighed for at diskutere emner af fælles interesse samt forhold af lokal interesse.
* Mulighed for deltagelse i specialudvalgene. Der er bl.a. udvalg for Linieagenter, Klareringsagenter, Køb & Salg, Befragtning og Uddannelse samt et Politisk Havneudvalg. Der kan oprettes ad hoc udvalg.
* Invitation til deltagelse i foreningens Årsmøde. Dette møde afholdes den 1. lørdag i september og der er her mulighed for at møde repræsentanter fra stort set alle shippingvirksomheder i landet samt diskutere fælles interesser. Der er ligeledes mulighed for at diskutere foreningens fremtidige aktivitetsområder.
* Foreningens medlemmer har mulighed for at tegne ansvarsforsikring hos ITIC i London på særdeles attraktive betingelser
* Medlemmerne kan via foreningen tegne Gruppelivsforsikring på attraktive vilkår
* Foreningens medlemmer kan deltage i kurserne fra The Institute of Chartered Shipbrokers på meget favorable betingelser
* Foreningens medlemmer kan tilslutte sig aftalen med trotters A/S vedrørende udnævnelse af ekstern sikkerhedsrådgiver i forbindelse med transport af farlig last
* Vi har indgået rabataftale med Arp-Hansen Hotel Group i Danmark for foreningens medlemmer
* Modtagelse af MæglerNyt, der udsendes med regelmæssige mellemrum. Nyhedsbladet omhandler aktuelle emner af relevans for branchen
* Retten til at benytte foreningens logo
* Retten til beskyttelse under foreningens forretningsbestemmelser

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk