Informationer

Gade og nr:
Havdrupvej 55
Postnr:
2700
By:
Brønshøj
Website:

Danmarks Sløjdlærerforening

Foreningens formål er at styrke sløjd som skolefag og at virke for medlemmernes fælles interesser af faglig, pædagogisk og tjenstlig art.

Som medlem kan optages enhver der beskæftiger sig med faget sløjd og kan gå ind for foreningens formål.

Foreningen er gennem samarbejdsaftale tilknyttet Danmarks Lærerforening.
Medlemmer, der opfylder betingelserne for at være medlem af D.L.F. , bør udnytte denne ret.

Foreningen udgiver bladet " Sløjd", der skal tjene foreningens formål. Bladet udsendes som medlemsblad til alle medlemmer. Enkeltpersoner, skoler og institutioner kan tegne abonnement på bladet for det samme beløb, som betales i kontingent til hovedforeningen.

Aktiviteter

Medlemmer af Danmarks Sløjdlærerforening deltager ofte på foreningens kurser og konferencer til en lavere pris end ikke medlemmer.

Det gælder også kurser der arrangeres af de lokale foreninger.

Udgivelser

For personlige medlemmer af Danmarks Sløjdlærerforening er priserne i prislisten incl. moms for følgende titler:

*
Temanumre
*
Derfor Sløjd
*
Elevernes alsidige udvikling gennem praktisk arbejde
*
Inspiration
*
Flintøksen (DVD)
*
Design

Det betyder at din pris er 20% lavere !!!!!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk