Informationer

Gade og nr:
Solbærvænget 11, Thurø,
Postnr:
5700
By:
Svendborg
Website:

Danmarks Specialpædagogisk Forening

Danmarks Specialpædagogiske Forening (DSF) er en faglig forening under Danmarks Lærerforening.

Det er foreningens formål

*
at udbrede viden og erfaring om børn, unge og voksne, hvis undervisning og udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte.
*
at opnå indflydelse på, at disse børn, unge og voksne får specialpædagogisk bistand på et højt niveau med udgangspunkt i den enkelte elevs situation.

Det er endvidere foreningens formål at varetage medlemmernes interesser.

Foreningen har en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening og er en del af "Samrådet for Specialpædagogiske Foreninger".

Foreningen er repræsenteret ved kurser og udvalgsarbejde inden for det specialpædagogiske arbejdsfelt og er medudgiver af tidsskriftet "Specialpædagogik".

Danmarks Specialpædagogiske Forening er tilsluttet Nordisk Forbund for Specialpædagogik.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk