Informationer

Gade og nr:
Ellemarksvej 47
Postnr:
8000
By:
Århus C
Website:

Danmarks Vindmølleforening

Danmarks Vindmølleforening er foreningen for vindkraftinteresserede mennesker i Danmark.

Medlemmerne er vindmølleejere - enkeltmølleejere og medlemmer af møllelaug - og andre, der interesserer sig for vindenergi.

Foreningen blev dannet i 1978 for at løse de første mølleejeres fælles problemer i forhold til myndigheder, elselskaber og vindmølleproducenter.

I dag er det stadig i Danmarks Vindmølleforening, vindmøllefolk samles.

Primo 2006 har foreningen omkring 6.200 medlemmer.
De fleste er vindmølleejere, men også mange andre, der interesserer sig for udnyttelsen af vindenergi, er medlem af foreningen. Møllelaugenes medlemskab betyder, at foreningen repræsenterer over 50.000 vindmølleejere og andre vindkraftinteresserede.

3 ud af 4 møller mølleejere er medlem af foreningen, der således repræsenterer over 3.900 møller svarende til knap 2.500 MW installeret effekt.

Danmarks Vindmølleforening har et dobbelt formål:

* At oplyse om vindenergiens muligheder som en ren, miljøvenlig energikilde.
* At varetage mølleejeres fælles interesser overfor myndigheder, elselskaber, politiske beslutningstagere og andre energipolitiske aktører.

Danmarks Vindmølleforening arbejder for, at eksisterende vindmøller får acceptable vilkår i fremtiden, og at der fremover vil være rimelige betingelser for etablering af nye møller både på landjorden og på havet.

Disse vilkår er i sidste instans politisk bestemt. Jo flere medlemmer foreningen har, desto bedre kan vindmøllefolks stemme blive hørt, når de energipolitiske beslutninger skal træffes.

Forhandling og rådgivning

Foreningen forhandler på mølleejernes vegne på en lang række områder.
Afregningen for den elektricitet vindmøllerne producerer er et af de spørgsmål foreningen til stadighed følger nøje.

Foreningen rådgiver også om den praktiske udnyttelse af vindenergi i Danmark.
Som medlem af foreningen kan du få uvildig vejledning af foreningens ansatte og konsulenter, der alle har mange års erfaring med vindkraft.

---
Skal dit netværk være en del af denne netværksoversigt? Meld dig til i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk