Informationer

Gade og nr:
Amaliegade 10
Postnr:
1256
By:
København K
Website:

Dansif - Danish Social Investment Forum

Dansif er en forkortelse for ”Danish Social Investment Forum”

Dansif blev stiftet som forening 24. november 2008 på initiativ af en række institutionelle investorer og rådgivere.

Dansif er et upartisk forum for aktører med væsentlig interesse for social ansvarlighed i forbindelse med investeringer (SRI). Formålet er, at udbrede og udveksle erfaringer blandt foreningens medlemmer, samt at facilitere en diversificeret debat om socialt ansvarlige investeringer.

Dansif er åben for institutionelle investorer (pensionsinstitutter, investeringsforeninger, m.fl.), samt andre organisationer, som har væsentlig interesse i SRI, og som har aktiviteter i Danmark. Medlemmer skal være selvstændige juridiske enheder (virksomheder, organisationer, institutioner).
Dansif afholder årligt 3-4 arrangementer, hvor der lægges op til vidensudveksling og debat omkring
relevante emner inden for SRI. Det kan f.eks. være SRI og klima, kommunikation af SRI, påvirkning af virksomheder til at handle mere etisk ansvarligt gennem aktivt ejerskab og lignende.

Dansif har ikke selvstændige holdninger til SRI eller andre emner. Formanden, bestyrelsen eller andre kan således ikke udtale sig holdningsmæssigt på foreningens og medlemmernes vegne.

Dansif’s daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der vælges af medlemmerne på generalforsamlingen. Den daglige drift varetages af Den Danske Finansanalytikerforening (DDF).

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk