Informationer

Gade og nr:
Amagertorv 9, 3. sal
Postnr:
1010
By:
København K
Website:

Dansk Aktionærforening

DANSK AKTIONÆRFORENINGs formål er som en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation at støtte medlemmerne i deres egenskab af aktionærer og pensionsopsparerer samt forbedre deres vilkår. Dette gøres bl.a. ved:
1. At varetage medlemmernes interesser over for politikerne, myndighederne og i den
offentlige debat.
2. At arbejde for en forbedret information fra selskaberne til aktionærer og
pensionsopsparerer.
3. At udbrede kendskabet til værdipapirers og herunder særligt aktiers betydning for en fri
markedsøkonomi med et attraktivt investeringsmarked.
4. At formidle uddannelse og information af interesse for medlemmerne.
5. At fungere som indkøbsorganisation for medlemmerne.
Foreningen yder ikke direkte investeringsrådgivning.
Foreningen kan udøve anden aktivitet, med tilknytning til formålet. Har sådan anden aktivitet envæsentlig karakter eller størrelse, kan den udskilles i en særskilt juridisk enhed.
Foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser. Foreningens hjemsted er København.

Medlemmer.

Som medlemmer kan optages fysiske og juridiske personer med interesse for foreningens formål.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk