Informationer

Gade og nr:
Islands Brygge 43
Postnr:
2300
By:
København S
Website:

Dansk Ejendomsmæglerforening

Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) er brancheforening for statsautoriserede ejendomsmæglere i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1912 og har til formål at varetage medlemmernes (MDE) erhvervsmæssige og branchemæssige interesser. Du kan læse mere om DE og branchens historie her.

Foreningen arbejder for:

*
At medlemmerne på en betryggende og professionel måde yder formidling af fast ejendom
*
At sikre ejendomsmæglerbranchen bedst mulige arbejdsvilkår

Det sker gennem en række aktiviteter, som dels omfatter medlemsservice og dels omfatter interessevaretagelse.

Medlemsservice

Medlemsservicen er fx mæglerfaglig rådgivning til medlemmerne gennem hotline, informationssystem m.m., efteruddannelse, seminarer og medlemsmøder samt garantistillelse og en fordelagtig ansvars- og garantiforsikring.

Det er Dansk Ejendomsmæglerforening, der varetager branchens etiske regler, udarbejder normer, retningslinier og formularer, der skal styrke den faglige kvalitet i mæglernes arbejde.

Interessevaretagelse

Foreningen varetager desuden branchens interesser overfor det politiske system, pressen og øvrige interessenter. Endeligt medfinansierer DE driften af Klagenævnet for Ejendomsformidling og har ansvaret for boligsiden.dk, hvor forbrugerne får overblik over det samlede boligudbud i Danmark.

Pr. medio maj 2007 havde Dansk Ejendomsmæglerforening godt 3.000 aktive medlemmer. Det svarer til ca. 95 % af samtlige ejendomsmæglere i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk