Informationer

Gade og nr:
Vodroffsvej 26
Postnr:
1900
By:
Frederiksberg C
Website:

Dansk El-Forbund

Forbundets formål er at være en sammenslutning af alle, der er beskæftiget med energi og kommunikation, sikring og alarm.

Forbundet vil arbejde for forbedring af arbejdsvilkårene og organisere alle, der er beskæftiget inden for forbundets virkeområde for herigennem at varetage medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet og i samfundet.

Forbundet vil arbejde for at sikre, at alle er overenskomst- eller aftaledækket og varetage forhandlingsretten med henblik på at forbedre medlemmernes løn-, pensions- og sociale vilkår.

Forbundet vil arbejde for demokrati og medindflydelse på virksomhederne.

Forbundet vil arbejde for at sikre medlemmerne det bedst mulige grundlag for at opnå kompetencegivende grund-, efter- og videregående uddannelser.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk