Informationer

Gade og nr:
Rosenørns Alle 9
Postnr:
1970
By:
Frederiksberg C
Website:

Dansk Energi

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Dansk Energi styres og finansieres af medlemsvirksomhederne, primært elselskaber, og vi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark.

Dansk Energi er samlingspunkt for tre medlemsforeninger:

* Dansk Energi - Net, forening for elnet- og eltransmissionsselskaber (69 selskaber)
* Dansk Elhandel, forening for elhandelsselskaber (25 selskaber)
* Dansk Energi - Produktion, forening for elproduktionsselskaber (14 selskaber)

To grupper af virksomheder er desuden tilknyttet Dansk Energi:

* Associerede medlemsvirksomheder (3 selskaber)
* Leverandørforum (15 selskaber)

Dansk Elbil Alliance er et selvstændigt branchefællesskab under dansk Energi.

Formål

Dansk Energi varetager medlemsvirksomhedernes interesser, og derfor arbejder Dansk Energi på at forbedre virksomhedernes vilkår og konkurrenceevne for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark.

Det sker ved:

* Løbende kontakt til regering, myndigheder, erhvervs- og interesseorganisationer og andre beslutningstagere nationalt og internationalt
* Deltagelse i lovforberedende arbejde nationalt og i forhold til EU
* Information om branchens aktiviteter og holdninger og åben kontakt til presse og eksterne interessenter
* Støtte til medlemmernes individuelle interesser i spørgsmål af principiel betydning
* Indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistik om branchen
* Afholdelse af kurser, konferencer og temadage
* At bidrage til løsning af tekniske, økonomiske, juridiske og administrative opgaver at betydning for medlemmerne

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk