Informationer

Gade og nr:
Olof Palmes Alle 15
Postnr:
8200
By:
Århus N
Website:

Dansk Evalueringsselskab

Dansk Evalueringsselskab er et fagligt netværk af organisationer og privatpersoner, som arbejder med evaluering, effektmåling, kvalitative analyser m.m. inden for den offentlige sektor. Medlemmer af Dansk Evalueringsselskab modtager elektroniske nyhedsbreve og tidsskriftet Evalueringsnyt samt har mulighed for at deltage i gå-hjem-møder, ERFA-grupper og årskonferencen.

Dansk EvalueringsSelskab er åbent for alle med interesse for evaluering. Det kan eksempelvis være personer, som:

* Forsker og underviser i evaluering
* Er opdragsgiver til evalueringer
* Gennemfører interne evalueringer
* Gennemfører eksterne evalueringer
* Andre personer med interesse for evaluering, eksempelvis studerende

Formålet med Dansk EvalueringsSelskab er at være en platform for erfaringsudveksling og diskussion af evalueringsfaglige problemstillinger, herunder:

* Udviklingen inden for evalueringsteori- og metode
* Nyttiggørelse af evalueringsresultater
* Faglig udvikling
* Standarder for god evalueringspraksis

Deltagelse i selskabet rummer følgende fordele:

* Adgang til at diskutere faglige problemstillinger med andre personer, som arbejder med området
* Mulighed for at deltage i arbejdsgrupper
* Mulighed for at deltage i ERFA-grupper
* Deltagelse i årskonference til en reduceret pris
* Gratis adgang til gå-hjem-møder. Oplæggene kan komme fra såvel foreningens medlemmer som fra eksterne oplægsholdere

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk