Informationer

Gade og nr:
Ingen fast adresse
Postnr:
By:
Website:

Dansk Gede Union

DGU er en forening for gedeavlere, der blev stiftet i 2005. Da blev det besluttet, at lave en fusion mellem Caprin Raceavl Danmark, Mohairforeningen i Danmark, Kødgeder i Danmark og Danmarks Gedeavlerforening.

Det var og er der mange gode grunde til:
Først og fremmest vil vi sikre stabilitet og kontinuitet i den politiske gedeverden. Der er i disse år omfattende lovkrav på området og som forening står vi stærkere, når vi er en landsdækkende forening, der repræsenterer alle gedeavlere end når vi er mange små foreninger med få medlemmer.

Der blev lagt meget dobbelt arbejde i de små foreninger - nu samler vi kræfterne om f.eks. et blad (Gedenyt, 6 gange pr. år) og en hjemmeside (www.goat-dgu.dk)

Mange generelle ting omkring gedehold er ens uanset hvilken race man har og uanset besætningens størrelse. DGU orienterer medlemmerne om diverse regler, tips og ideer.

De specifikke ting, der angår den enkelte race varetages i Raceudvalgene, hvor avlerne af de enkelte racer sidder.

Der er også mulighed for at lave lokale erfagrupper.

DGU arrangerer forskellige kurser: Røgt og plejekursus, Ostekursus, Slagtekursus, Klovbeskæringskursus, Ormetællingskursus og hvad medlemmerne ellers efterspørger.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk