Informationer

Gade og nr:
Gersonsvej 31
Postnr:
2900
By:
Hellerup
Website:

Dansk Kapelmesterforening

Dansk Kapelmesterforening er en faglig sammenslutning af dirigenter og kapelmestre inden for den seriøse musik, militærmusikken samt teater-, show-, jazz- og populærmusikområdet.
Foreningens medlemmer har deres virke ved bl.a. professionelle symfoniorkestre, militærorkestre, teatre, big bands og kor.

Foreningen tæller 180 medlemmer pr. 1.1.2009.
Dansk Kapelmesterforening blev stiftet i 1937
Foreningens første formand var dirigenten og komponisten Emil Reesen. Han blev i 1962 afløst af dirigenten, professor Arne Hammelboe, der var formand indtil 1997, hvor dirigenten Frans Rasmussen overtog hvervet.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, faglige og økonomiske interesser.

Foreningen administrerer fordelingen af de kollektive Gramex- og Copydan-midler bl.a. gennem legater til

1) musikfremmende foranstaltninger (levende fremførelse og fonogrammer) og

2) uddannelsesmæssige formål (studierejser og kurser).
Endvidere fordeles de individuelle vederlag til rettighedshavere på Kabel-TV-området.

Dansk Kapelmesterforening er repræsenteret i
Copydan (Foreningerne Kabel-TV, Båndkopi og AVU-kopier). Fællesrådet for Udøvende Kunstnere, Samrådet for Ophavsret, Dansk Kunstnerråd og tilknyttet GRAMEX og FILMEX.

Populære netværk