Informationer

Gade og nr:
Ingen fast adresse
Postnr:
By:
Website:

Dansk Kartoffelproducent-forening

Foreningen har til formål at:

Varetage medlemmernes interesser fagligt, såvel som i forhold til myndighederne.

Udgive et fagblad hvor medlemmerne bliver orienteret om aktuelt stof for erhvervet ved udgivelse af

Kartoffelproduktion 6 gange om året.

Orientere om aktuelle emner - herunder priser gennem foreningens telefonavis-fax service eller email.

Arrangere kurser og studieture i Danmark og til udlandet.

Støtte initiativer der kan gavne kartoffelerhvervet.

Medlemskab af foreningen kan tegnes hos kasserer Per Frandsen.

Der er mange fordele ved at være medlem af dansk Kartoffel Producent forening.

Du får

* en interesse- og brancheorganisation, der varetager dine interesser som avler - se foreningens formålparagraf på hjemmesiden
* 25-35 nyhedsbreve om året med alle relevante opdaterede nyheder, priser etc.
* fagblad tilsendt 6 gange årligt direkte til din postkasse plus online elektronisk udgave på hjemmeside m. søgemuligheder
* nyheder online
* hjemmeside med info, faglig arkiv og kartotek
* fri adgang til faglige møder uden ekstra betaling
* stemmeret på foreningens generalforsamling
* adgang til foreningens kursus og seminarer om faglige spørgsmål
* konsulentvejledning i faglige spørgsmål
* faglig netværk

Populære netværk