Informationer

Gade og nr:
Udkærsvej 15
Postnr:
8200
By:
Aarhus N
Website:

Dansk Kødkvæg

Dansk Kødkvæg er en paraplyorganisation, som organiserer alle kødkvægraceforeninger og kødkvægregioner i Danmark. Organisationen ledes i det daglige af en bestyrelse, mens den øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af et medlem fra hver af de 25 medlemsorganisationer. I det forløbne år har Dansk Kødkvæg fokuseret på følgende aktiviteter og tiltag:

Kødkvægets Dag
Alle raceforeninger, de lokale kødkvægudvalg og Dansk Kødkvæg stod bag Kødkvægets Dag lørdag den 13. september 2008. Knap 60 besætningsejere holdt Åbent Hus for 5.000-6.000 forbrugere og andre interesserede.

Hjemmeside
Formålet med hjemmesiden www.danskkoedkvaeg.dk er at samle viden og information om avl, produktion og afsætning. Samtidig skal der være aktuelle nyheder om kødkvæg på siden.

Kødkvægavisen
I forbindelse med Kødkvægets Dag udgav vi en avis om kødkvæg. Avisen blev udsendt til alle husstande i landdistrikterne i et oplag på 110.000 eksemplarer.

Rådgivningsteam Kødkvæg
Rådgiverteamet er kommet godt fra start. De specialiserede kødkvægrådgivere fra de lokale rådgivningscentre har været samlet nogle gange til efteruddannelsesaktiviteter. Kampagnen for opstart af ERFA-grupper har indtil videre resulteret i oprettelse af knap 50 nye grupper.

Politiske interesser
Dansk Kødkvægs politiske interesser søges varetaget via Dansk Kvæg, hvor Dansk Kødkvægs formand har en observatørpost i bestyrelsen.

Strategi 2009-2012
Dansk Kødkvæg vil fortsat arbejde på at understøtte afsætningen af kød ved markedsføring, udvikling af koncepter og støtte til overordnede og seriøse tiltag for direkte afsætning.

Desuden vil vi arbejde for, at der stadig udvikles specialiseret rådgivning, information og efteruddannelse om kødkvæg.

På det politiske område vil vi søge dialog med folkevalgte og embedsmænd i kommuner, folketing og interesseorganisationer.

Vi arbejder kort sagt på alle fronter for at sikre bedst mulige vilkår for ammekoproducenter i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk