Informationer

Gade og nr:
Ellestedvej 5
Postnr:
5853
By:
Ørbæk
Website:

Dansk Kørelærer-Union

Dansk Kørelærer-Union, hovedorganisationen for Danmarks kørelærere, har hjemsted i Ellested på Fyn og er en sammen-slutning af 52 lokalforeninger over hele landet. Tilsluttet Nordisk Trafikskole Union og EFA »Europäische Fahrlehrer Association«.

Vores formål
Unionens formål er, at samle danske kørelærerforeninger i en faglig organisation til varetagelse af standens interesser, her-under repræsentere danske kørelærere overfor myndigheder og udenlandske organisationer, samt udgivelse af fagblad og afholdelse af kurser m.m., at assistere lokalforeningerne i deres arbejde for dygtiggørelse af lærere og hermed fremme færdselssikkerheden.

Populære netværk