Informationer

Gade og nr:
Hørkær 26
Postnr:
2730
By:
Herlev
Website:

Dansk Kredit Råd

Dansk Kredit Råd (DKR) er en forening, der virker som et fagligt og personligt netværk for virksomheder, der arbejder professionelt med kreditgivning.
DKR ønsker at skabe værdi for medlemmerne, både gennem de faglige arrangementer der afholdes i form af konferencer og gennem arbejdet i forskellige ERFA-grupper.

Antallet af medlemmer i DKR er stigende, en udvikling der forventes at fortsætte.

Foreningens formål er at varetage, koordinere og styrke medlemmernes fælles interesser vedrørende kreditrelaterede emner og arbejde for et højt kreditfagligt niveau i dansk erhvervsliv. Formålet skal opfyldes gennem påvirkning af lovgivningsmæssige forhold og processer samt internt gennem uddannelse, erfaringsudveksling, kommunikation, information, møder og på anden vis som skønnes hensigtsmæssig.

Medlemskab:

Som medlemmer kan optages danske virksomheder, der beskæftiger sig med kreditgivning enten som hovederhverv eller som en del af deres øvrige aktiviteter samt virksomheder eller enkeltpersoner med særlig interesse for det kreditfaglige område.

Populære netværk