Informationer

Gade og nr:
Ingen fast adresse
Postnr:
By:
Website:

Dansk Kunst & Antikvitetshandler Union

DANSK KUNST - & ANTIKVITETSHANDLER UNION blev grundlagt den 17. december 1941 af en gruppe af datidens bedste antikvitetshandlere med den navnkundige Ole Haslund i spidsen.

Foreningens formål er at fremme og højne kvaliteten af handel med antikviteter. I foreningen er samlet landets bedste eksperter på forskellige områder indenfor kunst og antikviteter, således at kunderne får den bedste garanti ved køb, samt rådgivning om værdi og restaurering af kunstgenstande.

Unionen har oprettet et klagenævn, der behandler forskellige sager for private, forsikringsselskaber og museer.

Foreningen har i dag 35 medlemmer, og den stiller strenge krav om et højt fagligt niveau.

Unionen har siden 1955 afholdt censurerede antikvitetsudstillinger. Først på Charlottenborg, derefter i Odd Fellow Palæet, der desværre brændte, hvorefter der var stilstand i udstillingerne.

Unionens medlemmer har gennem en årrække ligeledes deltaget i store internationale udstillinger i udlandet.

I 1998 startede man igen de danske udstillinger, og valgte Hotel D'Angleterre som et forsøg. Succeen var så stor, at hotellets lokaler blev for små. Derfor har man nu lejet Christian den 4's gamle Børsbygning som et fremtidigt udstillingssted for medlemmerne af DANSK KUNST - og ANTIKVITETSHANDLER UNION.

Unionen er sammen med foreninger fra 21 andre lande medlem af den internationale Kunstsammenslutning CINOA, Confederation Internationale des Negociants en Oeuvres d'Art.

Populære netværk