Informationer

Gade og nr:
Islands Brygge 26
Postnr:
2300
By:
København S
Website:

Dansk Låsesmede Forening

DLF yder medlemmerne bistand i faglige anliggender og varetager de sager, der behandles i Dansk Låsesmede Forenings Klagenævn. Derudover arbejder foreningen aktivt for en forsvarlig, faglig uddannelse af låsesmede og for at videreudvikle og informere om ny teknologi.

DLF formidler information til medlemmerne blandt andet om teknik, produktudvikling, salg og service.

Foreningen arbejder også på at fremme samarbejdet med forsikringsbranchen, låseproducenter samt forhandlere og andre med tilknytning til låse- og sikringsbranchen.

Dansk Låsesmede Forening har domicil i Håndværkets Hus på Islands Brygge i København

FORENINGENS FORMÅL

DLF, som er en forening af personer/firmaer, der som hovederhverv driver selvstændig, momsregistreret virksomhed som låsesmed, har til formål
- at varetage medlemmernes interesser og at yde denne bistand i alle faglige anliggender indenfor låse- & sikringsbranchen, herunder varetagelse af klagenævnsanliggender.
- at fremme og udbygge relationerne og tilliden mellem foreningens medlemmer og offentligheden/myndighederne,
- at virke for samarbejde mellem foreningens medlemmer og forsikringsbranchen, låseproducenter, låseforhandlere og andre med tilknytning til låse- & sikringsbranchen, med særligt henblik på
produktudvikling og højnelse af serviceniveauet,
- at formidle informationer af teknisk, salgs- og service­mæs­sig karakter til foreningens medlemmer,
- at formidle fælles salgsfremmende aktiviteter for medlemmerne,
- at fremme sammenhold og kollegialitet mellem foreningens
medlemmer, og at skabe de bedst mulige faglige og økonomiske kår indenfor låse- & sikringsbranchen,
- at arbejde for en forsvarlig, faglig uddannelse af låsesmede,
- at arbejde for videreudvikling af ny teknologi, samt at videre-
bringe kendskabet til denne mellem med­lemmerne, evt. ved kursus­ virksomhed.
DLF kan endvidere ved generalforsamlingsbeslutning herom indgå tiltrædelsesoverenskomster og samarbejdsaftaler med andre foreninger.

Populære netværk