Informationer

Gade og nr:
H.C. Andersens Boulevard 18
Postnr:
1553
By:
København V
Website:

Dansk Management Råd

Dansk Management Råd (DMR) er en brancheforening for Managementkonsulent virksomheder i Danmark. DMR er en del af DI, og derfor er alle medlemmer af DMR samtidig medlem af eller associeret til DI.

DMR har sin egen bestyrelse, som varetager rådets interesser og fastlægger strategien for, hvordan DMR skal udvikle sig. DMR har sit eget sekretariat som ledes af en direktør. Sekretariatet er fysisk placeret i DI.

DMR's mission er at forene de danske management konsulentvirksomheder til et slagkraftigt organ der - uafhængigt af snævre sektor- og professionsinteresser - arbejder for

• at udvikle Danmark som vidensamfund
• at udvikle og forbedre vilkårene for konsulentvirksomheder i Danmark
• at udvikle professionalismen og etikken i konsulenterhvervet

DMR er medlem af den internationale konsulentorganisation FEACO.

Hvad står vi for i DMR
DMR er som brancheforening uafhængig af virksomhedsinteresser. Det betyder, at DMR på baggrund af konkrete erfaringer m.v. kan generalisere problemer og tage disse op, herunder tale branchens sag i forhold til medier, myndigheder m.fl.

Til dette arbejde har DMR etableret 3 specielle DMR-Udvalg, hvis opgave er at formulere branchens holdninger til nogle konkrete emner. Du kan læse mere herom under "DMR Udvalg".

Andre indsatsområder
DMR ønsker at styrke viden om og respekten for konsulenterhvervet. Med henblik på at fremme disse mål arbejdes med følgende aktiviteter:

Konsulentprisen
DMR uddeler en gang om året en konsulentpris. Prisen uddeles inden for 6 kategorier og endvidere kåres en "samlet" vinder. Formålet er at skabe fokus på professionalitet, kvalitet og nytten af konsulentopgaver. DMR vil gerne anspore konsulentbrugere til at fortælle om brugen af konsulenter og dermed opnå en mere nuanceret - og positiv - omtale af medlemsvirksomhederne (konsulentbranchen som helhed), DMR og brugen af konsulenter. Du kan læse mere om konsulentprisen under "Om Konsulentprisen".

Image
DMR definerer strategisk en række budskaber, som Rådet, dets bestyrelse og medlemmer kan bringe i spil i pressen, på konferencer, på møder med potentielle konsulentbrugere.

Medlemsmøder
DMR afholder medlemsarrangementer/konferencer med aktuelle temaer for konsulentvirksomheder efter behov. Faste arrangementer er konsulentprisen og DMR's årsdag. Endvidere samarbejder DMR med andre organisationer m.fl. om seminarer/konferencer, der falder inden for DMR's interesseområde.

Kodeks og Erhvervsetisk Nævn
Medlemmer af DMR forpligter sig til at overholde foreningens etiske kodeks. Overtrædelse heraf kan indbringes for Erhvervsetisk Nævn, og ved grove gentagelser kan det medføre eksklusion. Derved sikrer foreningen en høj professionalisme blandt medlemmerne. Du kan læse mere herom under "Etik & Kvalitet".

Kontraktrammer
DMR har udarbejdet et forslag til kontrakt for konsulentassistance mellem konsulent køber og konsulentvirksomhed.

Forsikringsaftale
DMR har truffet aftale med et forsikringsselskab, der typisk tilbyder erhvervsforsikring markant billigere, end der ellers udbydes på markedet. Forsikringsaftalen præsenteres nærmere her.

Certificering
DMR kan certificere konsulenter og akkreditere konsulentvirksomheder i henhold til ICMCI's standarder. Du kan læse nærmere om certificering her.

DMR's medlemmer
DMR har ca. 170 medlemmer.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk