Informationer

Gade og nr:
Forskerparken 10
Postnr:
5230
By:
Odense M
Website:

Dansk Robot Forening

DIRA’s overordnede mål er at bidrage til at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne på de internationale markeder gennem indførelse af robotteknologi og hertil relateret automatisering.

• DIRA er i dag det samlede forum for indsamling og formidling af viden og erfaringer med robotter og relateret automatisering nationalt som internationalt.

DIRA har som mål:

Synliggøre automatiseringens fortræffeligheder ved at sætte fokus på cases i de virksomheder der har automatiseret med succes. Oplyse objektivt om fordele og ulemper ved anvendelse af robotteknologi.
Udveksle erfaringer om robotteknologi og hertil relateret automatisering.
Fremme relevant udvikling og anvendelse af robotteknologi, samt hertil relateret automatisering.
Formidle oplysninger om automatisering, herunder robotteknologi til gavn for nuværende og kommende brugere, udviklere, forhandlere og producenter.
DIRA har endvidere et erhvervsmæssigt formål i form af at tjene på foreningens aktiviteter. De økonomiske resultater anvendes til konsolidering og vækst i kvalitets- og aktivitetsniveauet.

Rådgivning
DIRA rådgiver om robotteknologi og tilhørende automatisering.

Medlemsbladet DIRA Nyt
DIRA Nyt redigeres af foreningen, og udsendes
4 gange årligt. I bladet bringes relevante artikler,
kommentarer, statistikker samt information om
arrangementer, messer og konferencer.

Automatiseringsprisen
DIRA uddeler Automatiseringsprisen én gang årligt. Prisen går til en person eller et team, der har bidraget væsentligt til at øge en eller flere danske virksom-heders konkurrenceevne gennem automatisering og / eller udvikling af robotteknologien.

Virksomhedsbesøg
DIRA arrangerer jævnligt virksomhedsbesøg, hvor medlemmerne får mulighed for at se, hvordan forskellige virksomheder udnytter robotteknologien.
International Federation of Robotics (IFR)
DIRA er medlem af International Federation of Robotics (IFR), og IFR’s medlemsblad udsendes til alle DIRA’s medlemmer.

Konferencer og foredrag
DIRA arrangerer konferencer og foredrag om faglige, tekniske og politiske udviklingstendenser.

Herning Industrimesse
DIRA er medlem af messeudvalget for Herning Industrimesse. DIRA’s medlemmer opnår herigennem mange fordele i forbindelse med HI messen, herunder en væsentlig rabat ved udstilling på messen.

Medlemmer
DIRA blev stiftet i 1982 og har i dag ca. 180 medlemmer. Medlemmerne består primært af brugere, potentielle brugere og forhandlere af robotteknologi. Derudover består medlemmerne af institutter, højere læreanstalter, tekniske skoler, universiteter, offentlige myndigheder og faglige sammenslutninger.

International Symposium on Robots, ISR
DIRA medvirker i planlægningen af ISR, der afholdes én gang om året i skiftende lande verden over.

DIRA har 4 medlemskategorier
Multimedlemskab (M), kontingent: kr. 8.050 pr. år.
Virksomhedsmedlemskab (V), kr. 3.300 pr. år.
Supplerende medlemsskab (S), kr. 1.070 pr. år.
Personligt medlemskab (P), kr. 315 pr. år.
(Alle beløb er eksl. moms.)

Kategori M er for virksomheder, der ønsker op til 10 medarbejdere tilknyttet som medlemmer af foreningen på et samlet medlemskab, og hvor der yderligere kan tilknyttes kategori S medlemskaber, hvis man ønsker mere end 10 medlemmer. Kategori V er et almindeligt virksomhedsmedlemskab, hvor der kan knyttes kategori S medlemskaber. Kategori S er supplerende medlemskab, og det er kun muligt at opnå medlemskab i kategori S, dersom firmaet har tegnet et kategori M eller V medlemskab. Kategori P er et personligt medlemskab og er primært rettet mod studerende. Medlemskab af kategori P skal godkendes af bestyrelsen.


Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk