Informationer

Gade og nr:
Jens Olsens Vej 9,1.
Postnr:
8200
By:
Aarhus N
Website:

Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Dansk Svømmebadsteknisk Forening har til formål at
- fremme hensigtsmæssig planlægning, projektering, udførelse og drift af svømmebade
- formidle udveksling af erfaringer inden for foreningens arbejdsområde
- øve indflydelse på normer, standarder, vejledninger m.m., som har betydning for udviklingen på svømmebadsområdet
- være forbindelsesled til beslægtede organisationer i ind- og udland.

Vi søger formålet opfyldt gennem:
- konferencer, informationsdage, kursusvirksomhed og lignende
- kontakt- og informationsvirksomhed over for såvel medlemmer som over for myndigheder og bygherrer
- internationalt arbejde

Projekter
Dansk Svømmebadsteknisk Forening har vundet stor anerkendelse hos såvel myndigheder som i svømmebadsfagkredse.

Læs om igangværende projekter under projekter og se resultaterne af afsluttede projekter i foreningens publikationer.

Møder og arrangementer
Medlemmer af Dansk Svømmebadsteknisk Forening har stort udbytte af at deltage i foreningens mange arrangementer. De afholdes som regionalmøder med besøg i svømmehaller og virksomheder og som specielle temamøder.

Studieture arrangeres i tilknytning til internationale kongresser og udstillinger og for besigtigelse af interessante projekter.

Hvert år afholder Dansk Svømmebadsteknisk Forening sit store og velbesøgte årsmøde. Her planlægges foreningens kommende aktiviteter, og en indbudt kreds af specialister holder foredrag om aktuelle og interessante svømmebadstekniske emner.

Du kan læse om planlagte arrangementer og melde dig til under menupunktet events.

Samarbejde
Foreningen samarbejder med forskellige forskningsinstitutioner og de organisationer, som har forbindelse til svømmebadsområdet.

På internationalt plan har Dansk Svømmebadsteknisk Forening samarbejde med beslægtede foreninger i Norge, Sverige, Finland, Island og Tyskland.

Medlemmer
Vores medlemmer er hovedsageligt svømmebade, leverandører og rådgivere indenfor drift og teknik på svømmebadsområdet.

Alle enkeltpersoner, svømmeanlæg og virksomheder, der har interesse i svømmebadsteknik, er velkomne som medlem af Dansk Svømmebadsteknisk Forening.

Medlemskab og yderligere oplysninger om Dansk Svømmebadsteknisk Forening kan fås ved henvendelse til foreningens sekretariat.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk