Informationer

Gade og nr:
Traverbanevej 10
Postnr:
2920
By:
Charlottenlund
Website:

Dansk Travsports Centralforbund

DTC er det samlende organ for travsporten samt tilknyttede organisationer. DTC skal lede, samle, fremme og repræsentere den samlede travsport og avl i Danmark. DTC skal som led heri udarbejde indstillinger til Danske Spil A/S vedr. afvikling af væddeløb og udarbejde indstillinger til Hestesportens Finansieringsfond om fordeling af penge til DTCs formål.
DTC er i forhold til medlemmerne eneberettiget til at fremsætte indstillinger overfor Danske Spil A/S og Hestesportens Finansieringsfond og eneberettiget
til at indgå aftaler vedr. lyd- og billedtransmission fra væddeløbene.
DTCs hjemsted er Gentofte Retskreds.

Som medlemmer i DTC kan optages de i Danmark anerkendte travselskaber samt organisationer, som repræsenterer interesseområder indenfor hestesport,
greyhound, avl, træning m.v.
Der kan alene optages én organisation indenfor hver interesseområde. DTC forpligter sig til til enhver tid at føre en liste over eksisterende medlemmer.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk