Informationer

Gade og nr:
Amalievej 20
Postnr:
1875
By:
Frederiksberg C
Website:

Danske Godser og Herregårde

DGH - Danske Godser og Herregårde - er en bred sammenslutning af gods- og herregårdsejere fra hele Danmark.

Der findes godt 600 godser og herregårde i Danmark. Tilsammen tegner de sig for en betydelig del af den danske land- og skovbrugsproduktion.

De danske godser og herregårde repræsenterer samtidig langt den største del af de sammenhængende naturarealer i privateje, der er tilgængelige for offentligheden. En vigtig naturressource, som DGH ser det som en væsentlig opgave at værne om.

Vi føler et stort ansvar for den betydelige bygningskulturelle værdi, som herregårdene udgør og arbejder aktivt for at skabe vilkår, der gør det muligt at vedligholde og bevare bygningsarven sideløbende med udvikling og drift af herregårdene som moderne, rentable virksomheder. Målet er at sikre værdierne - også for kommende generationer.

Mål og visioner

DGH arbejder for at sikre de bedst mulige betingelser for at drive og bevare danske godser og herregårde samt de kultur- og naturværdier, der er knyttet til gårdene.

Konstruktiv dialog er grundlaget for foreningens samarbejde med såvel private som offentlige interessegrupper samt politiske og offentlige organer.

Foreningen arbejder fra sag til sag - både lokalt og nationalt. Ofte foregår arbejdet sammen med andre organisationer, der også har interesse i at bevare og udbygge Danmarks natur- og kulturværdier.

Foreningens mål er:

* at sikre medlemmerne den størst mulige dispositionsfrihed til at drive de enkelte ejendomme driftsøkonomisk forsvarligt
* at bidrage til de bedst mulige betingelser for at pleje fredede og bevaringsværdige bygninger samt andre kultur- og naturværdier
* at arbejde for en ansvarlig lovgivning, der sikrer en fornuftig balance mellem den private ejendomsret og almenvellets interesser
* at fremme en udvikling, der sikrer, at medlemmernes skov- og landbrugsvirksomheder fortsat kan levere råvarer af høj kvalitet - til gavn for den danske eksport og til glæde for de danske forbrugere.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk