Informationer

Gade og nr:
Der findes flere afdelinger
Postnr:
By:
Website:

Danske Pottemagere

Foreningens formål er at samle Danmarks pottemagere og keramikere i en fælles forening, hvor man kan:

* dele og udveksle erfaringer
* støtte og fremme uddannelsessituationen indenfor det keramiske fag
* formidle et samarbejde mellem medlemmerne, der kan udbrede kendskabet til keramik
* give medlemmerne nogle faglige oplevelser.

I bestyrelsen sidder der mellem 3 og 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på den årlig generalforsamling.

Medlemsskab:
Medlemskontingentet er 700,- pr. år ( 300,- for pensionister). Beløbet dækker udgifter til foreningens hjemmeside, medlemsbladet og en årlig udflugt.

Medlemsskab er muligt, hvis man har, eller har haft, keramik som sin hovedbeskæftigelse.

Hvis du ønsker at blive medlem af Dansk Pottemagerforening kan du kontakte foreningens formand Meike Diederichsen på tlf. 86 93 30 78 eller pr. e-mail på bWFpbEBhc2FhcG90dGVyLmRr.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk