Informationer

Gade og nr:
Hvidkærvej 29
Postnr:
5250
By:
Odense SV
Website:

Danske Prydplanter

Foreningens formål er: at være en attraktiv brancheorganisation for producenter og salgsselskaber, der som hovedaktivitet arbejder med prydplanter.
at styrke produktion og afsætning af danske prydplanter
at arbejde for effektivisering af logistik, tidssvarende handelsvilkår, IT-struktur, statistik, markedsføring, produkt- og salgskonceptudvikling forædling, forskning og forsøg samt udbygning af internationale relationer,
at koordinere og effektivisere interessenternes repræsentation i relevante brancheorienterende selskaber og organisationer i ind- og udland,
at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser bl.a. gennem Dansk Gartneri.
At sikre en branche-produktansvarsforsikring på optimale vilkår
Foreningen kan erhverve fast ejendom med tilhørende installationer.
Foreningen kan eje og erhverve ejerandele i virksomheder, der har tilknytning til gartnerierhvervet.

Populære netværk