Informationer

Gade og nr:
Slotsholmsgade 1
Postnr:
1216
By:
København K
Website:

Danske Speditører

Danske Speditører blev etableret den 31. december 1909. Foreningen er brancheorganisation for ca. 230 virksomheder, som planlægger og handler med transport- og logistikydelser som bindeled mellem handels- og fremstillingssektoren og transportindustrien.

Medlemsvirksomhederne har en samlet bruttoomsætning i størrelsesordenen 25 mia. kroner og mere end 14.000 ansatte. I 2006 indgik foreningens medlemmer 553 nye elevaftaler. Foreningen er opdelt i 3 regioner med i alt 9 lokalforeninger. Foreningens sekretariat er beliggende i Børsbygningen ved Christiansborg i København.

Danske Speditører er medlem af Nordisk Speditørforbund (NSF), CLECAT, FIATA og Dansk Erhverv.

Nordisk Speditørforbund varetager de nordiske organisationers interesser på det transportmæssige område og forhandler bl.a. NSAB - Nordiske Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser.Den europæiske speditørsammenslutning

CLECAT's sekretariat i Bruxelles er foreningens kontakt til EU. FIATA varetager speditionserhvervets interesser på verdensplan, bl.a.i forhold til verdenshandelsorganisationen WTO.

Dansk Erhverv er hovedorganisation for danske virksomheder, der arbejder inden for handel, IT, industri, transport og service. Gennem medlemskabet af Dansk Erhverv tilbyder Danske Speditører udvidet varetagelse af medlemmernes erhvervspolitiske interesser samt en række serviceydelser.

Mission:

Merværdi til medlemmerne

* at være en forening, som aktivt støtter medlemmerne i hverdagen
* at varetage medlemmernes interesser over for myndigheder og branchens samarbejdspartnere
* at profilere speditionsbranchen ved hjælp af lobbyarbejde og pressedækning
* at tilbyde medlemmerne produkter, som gør det attraktivt at være medlem af foreningen
* at arbejde for gode kollegiale relationer
* at udbyde brancherelaterede uddannelser
* at gøre speditionsuddannelsen kendt blandt unge mennesker
* at forsvare branchens juridiske, faglige og økonomiske interesser og tilbyde medlemmerne rådgivning og bistand
* at lytte til medlemmernes behov og ønsker
* at repræsentere dansk speditionserhverv i forhold til beslægtede nationale og internationale organisationer
* at holde sig orienteret om udviklingen globalt og informere herom
* at afholde møder og konferencer om aktuelle emner af betydning for branchen.

Vision:
Foreningen skal understøtte speditionsbranchens arbejde med at koordinere og optimere hele Transport- og forsyningskæden på vegne af kunderne.

* at Danske Speditører fremstår som en seriøs og respekteret forening
* at Danske Speditører betragtes som en kompetent og attraktiv forening, der inddrages i beslutningsprocessen i forskellige fora
* at placere speditionsbranchen højere i mediebilledet
* at blive en forening, som medlemmerne er stolte af, og som aktivt bidrager til konkrete fordele
* at højne branchens image og sikre en høj etisk standard blandt foreningens medlemmer
* at øge respekten om danske speditørers faglige bidrag til international handel og verdensøkonomi
* at hæve uddannelsesniveauet og sikre en kontinuerlig kompetenceudvikling
* at få optaget så mange seriøse speditionsvirksomheder som muligt i foreningen

Værdigrundlag:

* Vi skal udvise ægte interesse for medlemsvirksomhedernes behov
* Vi skal stå for kvalitet og effektivitet
* Vi skal stille krav til os selv og til hinanden
* Vi vil have klare mål og succeskriterier

Populære netværk