Informationer

Gade og nr:
Rathsacksvej 7
Postnr:
1862
By:
Frederiksberg C
Website:

Dansklærerforeningen

Dansklærerforeningen er en faglig forening for dansklærere i hele skolesystemet. Foreningen har siden 1885 arbejdet for at fremme danskundervisningen og er i dag en solid medspiller i uddannelsessystemet.

Dansklærerforeningen varetager medlemmernes faglige og pædagogiske interesser gennem kurser, medlemsmøder, deltagelse i den politiske debat og udgivelser på Dansklærerforeningens Forlag.

Vi tæller over 10.000 medlemmer og har indflydelse i en lang række politiske nævn og kulturelle udvalg: Dansk Sprognævn, Fagligt Forum for stx, HF og HHX, Pædagogisk Samarbejdsudvalg under GL, Center for Børnelitteratur, Revidering af Trinmål og mange flere.

Dansklærerforeningen er inddelt i fire sektioner der følger skolesystemet:

* Folkeskolen
* Erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervsgrunduddannelser
* Det almene gymnasium og hf
* Videregående uddannelser.

Hver sektion har en bestyrelse som arbejder for medlemmernes mere specifikke interesser. Samtidig har bestyrelserne den samlede forening i ryggen og har derfor en stor gennemslagskraft i den uddannelsespolitiske debat.

Kurser og udgivelser
Dansklærerforeningen arrangerer en lang række intensive kurser med spændende oplægsholdere og kolleger fra hele landet.

Dansklærerforeningens Forlag fremmer og udbreder foreningens syn på dansk gennem udgivelser af undervisningsmaterialer og studiebøger til dansk på alle niveauer.

Udgivelserne indeholder konkrete værktøjer til brug i undervisningen og inspiration til videre danskfaglige arbejde.

Dansklærerforeningen udgiver flere faglige tidsskrifter:

* DANSK (folkeskolen)
* Dansk Noter (det almene gymnasium og hf)
* hsd (erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervsgrunduddannelser)
* Dansklærerforeningens Fællesskrift.

Tidsskrifterne redigeres af dansklærere der arbejder i den del af skolesystemet som bladet er rettet mod.

Populære netværk