Informationer

Gade og nr:
Danmarksvej 26
Postnr:
8660
By:
Skanderborg
Website:

DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand- og spildevandsforsyning. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.

Medlemmer er:

* Vand- og Kloakforsyninger
* Personlige medlemmer
* Firmaer, institutioner, foreninger og kommuner

FORMÅL

Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og kloakforsyning på et højt kvalitetsniveau og på et for miljøet bæredygtigt grundlag.

VIRKE

Foreningen virker for sit formål gennem:
1. Varetagelse af medlemmernes interesser i forhold til nationale og internationale myndigheder.
2. Rådgivning til stemmeberettigede medlemmer i problemstillinger og spørgsmål, der vedrører vandsektoren.
3. Videnformidling, kursusafholdelse, efteruddannelse o. lign indenfor relevante emner.
4. Fokusering på kvalitet og sundhed, effektivitet, forsyningssikkerhed og miljø.
5. Varetagelse af medlemmernes interesser i forhold til alle aktører i vandsektoren og relevante aktører i andre sektorer og områder.
6. Inspiration til og fremme af samarbejdet mellem vandsektorens øvrige foreninger og andre aktører.
7. Initiering af og støtte til relevante forsknings- og udviklingsprojekter.
8. Deltagelse i internationalt samarbejde.
9. Fremme af samarbejdet mellem medlemmerne og mellem interesserede i vand- og kloakforsyning.

DANVA's mission
DANVA er den naturlige interesseorganisation for medlemmerne med hensyn til bæredygtig fremskaffelse og levering af godt drikkevand og bortskaffelse af spildevand til gavn for forbrugerne.
DANVA's vision

DANVA er det naturlige samlingspunkt og talerør for de danske vand- og spildevandsforsyninger.

DANVA er en rummelig interesseorganisation, der samarbejder med interessenter indenfor branchen.

Foreningen forbedrer kontinuerligt rammerne for medlemmerne via faglige og fagpolitiske tiltag på alle niveauer.

Populære netværk