Informationer

Gade og nr:
Lautrupvang 1B
Postnr:
2750
By:
Ballerup
Website:

Danvak - Netværk for indeklima, komfort og energi

Danvak er et fagligt netværk for fagfolk, der arbejder professionelt med indeklima, komfort og energi. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA Danvak (fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen IDA), som i fællesskab arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for Danvaks aktiviteter.

Medlemmer

Foreningen har ca. 2400 medlemmer, der repræsenterer forskellige brancher og virksomheder: rådgivende ingeniører, arkitekter, VVS-installatører, -fabrikanter og -grossister, maskinmestre og teknikere i kommuner og regioner. Hertil kommer forskere og undervisere ved landets tekniske læreanstalter.

Arrangementer

I Danvak mødes fagligt ligesindede og henter ny inspiration til det daglige arbejde. Gennem temamøder, kurser og konferencer giver Danvak dig mulighed for at udvikle dine kompetencer og opbygge netværk.

Temamøderne arrangeres af fagrupperne i Danvak og har altid relation til praktiske eller teoretiske områder inden for fagområderne indeklima, komfort og energi.

Foreningens formål

Danvak er et fagligt netværk for Indeklima, Komfort og Energi

Det er foreningens formål, at udbrede kendskabet til og fremme den tekniske og videnskabelige udvikling inden for varme-, ventilations- og klimateknik, bygningsinstallationer, miljø, energiteknik og tilgrænsende områder.

Formålet realiseres:

* Gennem kurser, konferencer, temadage, foredrag, udstillinger, studierejser og tekniske diskussioner.
* Ved medlemsinformation i form af blade, periodiske meddelelser, rapporter, publikationer og fagbøger.
* Ved initiering og gennemførelse af projekter af interesse for medlemmerne.
* Gennem samarbejde med danske og udenlandske organisationer og videncentre.
* Ved udadvendt informationsvirksomhed med henblik på at præge samfundsudviklingen inden for foreningens faglige områder.

Populære netværk