Informationer

Gade og nr:
Søborg Alle 52
Postnr:
5500
By:
Middelfart
Website:

DAO - Danavl Opformering

DAO er interesseorganisationen for opformeringsbesætningerne i DanAvl DAO har til formål at skabe de bedst mulige vilkår for medlemsbesætningerne, dvs.:

* varetage medlemmernes faglige og kommercielle interesser
* medvirke ved markedsføring af LY-sopolte
* bidrage til rådgivning om opformering
* holde medlemmerne orienteret om forhold vedr. opformering
* informere omgivelserne om opformeringsbesætningernes vilkår og DAO's holdninger
* skabe kontakt og sammenhold mellem medlemmerne

DAO har forhandlingsretten, -pligten og –ansvaret på vegne af alle DanAvl opformerings-besætninger overfor:

* Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion
* DanAvl-Omsætterne, inkl. KS-Stationerne
* Dansk Svineavl
* Andre organisationer
* Myndigheder

Medlemmer

Som medlemmer kan optages ejere og medejere af opformeringsbesætninger, godendt af Landsudvalget for Svin, - herunder avlere, som driver opformering i tilknytning til deres avlsbesætning.

Populære netværk