Informationer

Gade og nr:
H.C. Ørsteds Vej 50C 2
Postnr:
1879
By:
Frederiksberg C
Website:

Datiad - Dansk Tyrkisk Arbejdsgiverforening

Vi er en organisation, hvor medlemmerne er i fokus. Med viden og erfaringer bidrager vi til mere end problemløsninger, vi har mål at udvikle medlemmernes virksomheder og standarder. Vi har påtaget os ansvaret for skabelsen af muligheder for vores medlemmer. Vi arbejder internationalt og nationalt.

DATIAD er stiftet af en gruppe Tyrkiske arbejdsgivere med det formål at samle de tyrkiske arbejdsgivere under et tag, at skabe et netværk, som kan styrke medlemmernes position nationalt og internationalt. DATIAD sikrer dens medlemmer en korrekt tilknytning til det Danske arbejdsmarked. For at styrke dette vil vi løbende tilbyde kurser for vores medlemmer, hvor der vil være mulighed for både at videreudvikle sig og blive holdt orienteret om nye erhvervsmæssige love og regler. DATIAD tilbyder tre typer af medlemskaber, der kan tegnes efter virksomhedens behov. Vores medlemstyper er enestående og kan tilpasses efter den enkelte medlems behov. DATIAD favner bredt, men giver samtidig plads til, at det enkelte medlem kan bevare selvstændighed og øve politisk indflydelse i DATIAD.

Det er DATIAD’s mål at gøre det attraktivt at drive virksomhed, og DATIAD vil varetage virksomhedernes interesser inden for såvel etablering som videreudvikling. DATIAD skaber dialog mellem virksomhederne for at etablere nye samarbejdsmuligheder. DATIAD arrangerer en række arrangementer, der har til hensigt at styrke og bringe vores medlemmer tættere sammen. DATIAD differentierer sin vejledning og sine kurser alt efter din virksomheds lokalitet og nationale og globale position/situation. Vi har samarbejdspartnere i forskellige lande, som er parate til at yde professionel bistand.
Hvad tilbyder vi:

DATIAD tilbyder tre slags medlemskaber, som tilpasses medlemmernes behov. Alle medlemmerne er med i ”Klassisk” medlemskab, men har mulighed for dybdegående rådgivning. Ved ”Fuld” medlemskab gives der adgang til udenlandsnetværket. Deltagelse i bestemte VIP programmer kræver ”VIP” medlemskab, som giver mulighed for at benytte sig af de mange tilbud og services.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk