Informationer

Gade og nr:
Sankt Knuds Vej 25
Postnr:
1903
By:
Frederiksberg C
Website:

De Grønne Kloakentreprenører

En forholdsvis ny brancheorganisation for autoriserede kloakmestre, som adskiller sig fra de øvrige kloakmester- foreninger ved at have særlig interesse for lavteknologiske spildevandsløsninger og lokal håndtering af regnvand mv., hvor jord og planter indgår i løsningerne.

Medlemskab

Et medlemskab af De Grønne Kloakentreprenører er en hånds- rækning i det daglige arbejde, da den enkelte virksomhed via medlemskabet har adgang til både faglig og juridisk rådgivning samt gratis garantistillelse.

Medlemskabets fordele

° Telefonisk hjælp og svar på alle kloakproblemer via en 'hot- line' til Danmaks Teknologiske Instituts Rørcenter (DTIRC).

° Juridisk hjælp/service via 'hot-line' til Håndværksrådet.

° Adgang til brug af Danske Anlægsgartneres konsulent- tjeneste vedr. anlægsgartnertekniske spørgsmål.

° Abonnement på 'Kloaktuelt'. Fagblad udgivet af DTI.

° Abonnement på 'Grønt Miljø': Fagblad udgivet af Danske Anlægsgartnere.

° 2 årlige interne nyhedsbreve i regi af DGK.

° 10% rabat på DTIRC's arrangementer.

° 25% rabat på DGK's og Danske Anlægsgartnere's kurser.

° Standarder for udarbejdelse af kvalitetssikring. Arbejds- PladsV urderinger og miljøledelse.

° Vejledning i opbygning af pilerenseanlæg.

° Fælles markedsføringsmateriale i form af: folderen "Spildevandsrensning i det åbneland"
og pjecen " Lokal håndtering af regnvand".

° Gratis optagelse i den grønne branches fælles telefonbog og
på DGK's hjemmeside.

° Et socialt forum for erfaringsudveksling med kollegaer.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk