Informationer

Gade og nr:
Månen 5
Postnr:
3390
By:
Hundested
Website:

Det Danske Orgelselskab

Det danske Orgelselskab er en forening, som
interesserer sig for klassisk - især dansk -
orgelbygning.

Orgelselskabet udgiver bladet ORGLET 2 gange årligt
og arrangerer ekskursioner til interessante orgler
i ind- og udland.

Selskabets formål er at udbrede forståelse og interesse for orglet. Endvidere er det selskabets formål at virke for vedligeholdelse og bevaring af tidstypiske og værdifulde instrumenter samt at støtte videnskabelig og historisk udforskning af navnlig danske orgler.

Selskabet optager på begæring alle interesserede som medlemmer.

Populære netværk