Informationer

Gade og nr:
Lyngbyvej 20
Postnr:
2100
By:
København Ø
Website:

DFF - Dansk Franchise Forening

Dansk Franchising Forening (DFF) er en interesseorganisation for virksomheder, der helt eller delvist anvender franchising som distributionsform nationalt eller internationalt, men også andre interessenter kan optages som medlemmer. Foreningen blev stiftet i 1984.

Formålet med DFF, vedtaget på generalforsamlingen den 9. maj 2007

* At fremme kendskabet til og støtte udbredelsen af franchising i Danmark.
* At sikre, at franchising i Danmark udøves i overensstemmelse med foreningens Etiske Regler for Franchising, som er baseret på det etiske regelsæt, der er vedtaget af EFF.
* At understøtte medlemmernes etablering, udvikling og drift af franchising i Europa.
* At arbejde politisk på at fremme franchising, herunder at sikre kravet til franchiseparternes indbyrdes juridiske og økonomiske uafhængighed.

Hvad tilbyder DFF

Certificering
Vi certificerer franchisesystemer, når franchisegiver er medlem af DFF. Certificeringen er et kvalitetsstempel, som kun gives til virksomheder, hvis franchisekoncept blandt andet opfylder de internationale etiske regler for franchising.

Kurser og konsulentbistand
Vi udbyder kurser og konsulentbistand i forbindelse med etablering, kontraktudformning, forretnings- og produktudvikling samt rekruttering. Vi afholder tema- og medlemsarrangementer, hvor franchisegivere og franchisetagere udveksler erfaringer, får ny viden og knytter kontakter.

Lobbyvirksomhed
Som medlem af både den europæiske og den verdensomspændende franchiseorganisation er vi aktivt med til at udvikle franchising via lobby virksomhed. Vi arbejder tæt på den politiske beslutningsproces både nationalt og internationalt for at optimere betingelserne for udøvere af franchising.

Videncenter
Vi er et kompetent viden- og servicecenter med mange års erfaringer, indsigt i sektoren og overblik over lovgivningen og etiske retningslinjer. Vi tilbyder information og værktøjer, der imødegår de behov, du oplever som henholdsvis franchisegiver eller franchisetager. Vi er til disposition, når du har behov for kontakt til en rådgiver eller en kollega med speciel erfaring eller blot har brug for at vide mere. Derudover servicerer vi offentligheden og myndigheder ved at udarbejde høringssvar og besvarer spørgsmål om kutyme i franchising.

Hvem kan blive medlem

DFF optager medlemmer inden for fire kategorier: franchisegivere, franchisetagere, rådgivere/leverandører samt interesserede. Udover at få indflydelse på udviklingen af franchising i Danmark, givet et medlemskab dig en række unikke fordele:

Rabat på kurser og konferencer
Du får adgang til særlige arrangementer, fx den årlige franchisekonference, rabatter på kurser og internationale konferencer og messer.

Gratis nyhedsbreve og presseklip
Du modtager dagligt gratis presseklip fra 20 danske medier med med relevante nyheder med relevans for franchising, og du modtager det juridiske nyhedsbrev, der udkommer kvartalsvis og som er udarbejdet af franchiseeksperter.

Annoncering og rekruttering
Derudover får du mulighed for at annoncere på vores hjemmeside, eksponere dit kædekoncept og rekruttere forretningspartnere og medarbejdere.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk