Informationer

Gade og nr:
Børsen
Postnr:
1217
By:
København K
Website:

DFHO - Dansk Fitness og Helse Organisation

DFHO er en non-profit brancheorganisation, som repræsenterer, promoverer og beskytter fitnessbranchen i Danmark.

DFHO skal bidrage positivt til såvel det enkelte centers vækst som markedets vækst ved at give sine medlemmer viden, værktøjer og netværk til at blive mere succesfulde.

Dialog
Vi tror på, at konstruktiv dialog mellem medlemmerne er forudsætningen for succes og udvikling af branchen. Derfor lægger vi vægt på kommunikation, hvor vi lytter og respekterer den enkeltes mening.

Gensidig respekt
Vi værdsætter forskellighed og har en positiv og anerkendende tilgang til hvert medlem. Vi ønsker at styrke det interne sammenhold, og opmuntrer derfor til fælles aktiviteter.

Vilje og evne til at gennemføre
Vi lægger vægt på entusiasme, vilje og evne til at skabe målbare resultater for organisationens medlemmer.

Mission
Missionen udtrykker DFHOs nuværende idégrundlag og strategi.

Idegrundlag
DFHO skal til stadighed være et uafhængigt fællesskab for danske fitness- og velværecentre.
Strategi
Markedsudvikling

* DFHO fællesskabet skal udvikle markedet for fitness- og velværecentre hurtigere og mere effektivt end det enkelte center/den enkelte kæde vil være i stand til
* DFHO vil til stadighed højne niveauet af kompetence samt standarder i danske fitness og velværecentre

Markedsføring

* DFHO vil på egen hånd og i partnerskaber markedsføre
o Mulighederne i de danske fitness- og velværecentre
o De sundhedsmæssige fordele, både fysisk og mentalt, der opnås gennem fitness-træning

Internationalt netværk

* DFHO vil bevare tætte relationer til øvrige europæiske brancheorganisationer, og sikre udveksling af ’best practise’
* Et medlemskab af DFHO vil inkludere
o Et ’alliance’ medlemskab af IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association) og dermed mulighed for at trække på internationale erfaringer, at deltage i netværksmøder samt på arrangerede ture nationalt og internationalt

Indflydelse

* Som brancheorganisation søger DFHO indflydelse, hvor medlemmerne har forretningsmæssige interesser at udvikle eller forsvare – det være sig lokalt, kommunalt eller nationalt
* Gennem medlemskab og indflydelse i IHRSA tilsikrer DFHO, at medlemmernes interesser bliver varetaget i et europæisk perspektiv

Bred kompetence

* Bestyrelsen i DFHO skal til enhver tid sikres adgang til specialister på hvert af de væsentligste områder organisationen beskæftiger sig med, bl.a. via et ’Advisory Board’

Økonomi

* DFHO er en uafhængig non-profit organisation, som finansieres af medlemmernes kontingentydelser, legater, tilskud, sponsorater og eventuelle overskud fra arrangementer

Målsætning
Målsætningerne, der er de konkrete mål, som DFHO skal nå inden for de næste år er at:

* Skabe et større marked ved at medvirke positivt til at øge antallet af danskere, der træner i fitness- og velværecentre
* Søge skatte- og afgiftslempelser eller -fritagelse
* Bygge bro til sundhedssektoren og synliggøre muligheden for at bruge fitness- og velværecentre som samarbejdspartnere til at løfte sundhedspolitiske opgaver
* Skabe flere statsgodkendte uddannelser målrettet til fitness- og velværesektoren
* Opstille rammer for certificering af centre for at gøre fitness- og velværecentre mere tilgængelige og sammenlignelige, for såvel potentielle medlemmer som samarbejdspartnere
* Have minimum 50% af de danske fitness- og velværecentre som medlemmer (målt på antal centre)
* Opnå status som talerør for branchen og formidler af viden for og til branchen

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk