Informationer

Gade og nr:
Maglebjergvej 1
Postnr:
2800
By:
Lyngby
Website:

DGF - Dansk Geoteknisk Forening

Faglig Forening siden 1950

Dansk Geoteknisk Forening er en organisation, der aktivt varetager danske geoteknikeres faglige interesser, nationalt og internationalt.

Vi er i dag ca. 370 personlige medlemmer og godt 20 firmamedlemmer.

Foreningen blev stiftet i 1950, og vi har en lang tradition for åben udveksling af viden, baseret på gode kollegiale relationer uanset tilhørsforhold i øvrigt.

DGFs virke

*
Arrangementer i Danmark med faglige foredrag dækkende såvel praktiske problemstillinger som avanceret teori, fra små til meget store projekter. Vi samler ca. 50 interesserede ved 5-10 arrangementer om året.

*
Publikationsvirksomhed med vore bulletiner, der dagligt gør nytte i danske geoteknikeres hverdag. Bulletinerne betales via medlemmernes kontingent, og andre kan købe dem fra vort sekretariat. Vi udsender én af to bulletiner om året.

*
Organisering af og deltagelse i nordiske og internationale konferencer og komiteer.
Deltagelse i arbejdet inden for vor internationale organisation, ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering)

*
Paraplyorganisation for IAEG (International Association for Engineering and Environmental Geology) og ISRM (International Society for Rock Mechanics)

Op til generalforsamlingen, der afholdes hvert 2. år, udarbejdes en årsberetning, der beskriver foreningens virke i den forgangne periode.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk