Informationer

Gade og nr:
Slotsholmsgade 1
Postnr:
1216
By:
København K
Website:

DGFL - De Grafiske Fags Leverandørforening Af 1927

De Grafiske Fags Leverandørforening af 1927 blev stiftet den 11. juli 1927 og er dermed en af de ældste brancheforeninger i Danmark. Foreningen har ca. 35 medlemmer.

Foreningens formål er at samle alle leverandører indenfor den grafiske og associerede brancher i Danmark for ved samarbejde at varetage foreningens medlemmers faglige og handelsmæssige interesser, såvel indadtil som udadtil, og at virke til fremme for den grafiske branche.

Det betyder i praksis, at foreningen formidler henvendelser fra udlandet om etablering af et samarbejde med en dansk handelsagent, forhandler eller anden form for "business contact" samt står for udpegning af syn- og skønsmænd. Endvidere har foreningen et samarbejde med branchens kundeorganisationer såsom GA, IFRA-NATS, Den Danske Presses Fællesindkøbsforening, DRB, Dansk Flexoforum m.fl. omkring branchens interesser.

Et medlemskab af De Grafiske Fags Leverandørforening af 1927 indebærer, at virksomheden samtidig bliver medlem i Dansk Erhverv, hvorved der opnås en række synergieffekter.

Af fordelene ved et medlemskab kan følgende nævnes:

Messer. Foreningen var medarrangør af "Grafisk 99 – Messe og konference" 5. - 8. maj 1999 i Bella Center. Foreningen var også medarrangør af ePublishing 2000 i Bella Center. Medlemmer af foreningen opnår specialpriser på standlejen - og har gennem messeudvalget indflydelse på danske messer i den grafiske branche.

Miljø. Foreningen har nedsat et miljøudvalg, som arbejder med miljø- og sikkerhedsspørgsmål. Foreningen er repræsenteret i Dansk Erhvervs miljøudvalg, som forhandler med myndighederne om overordnede miljøspørgsmål.

Medlemsmøder. Foreningen afholder medlemsmøder om relevante emner, f.eks. kvalitetsstyring, møde for servicechefer om fælles problemstillinger på serviceområdet. Medlemsmøder og generalforsamling udgør samtidig et godt kontaktforum for branchens leverandører.

Standardformularer. Foreningens medlemmer kan anvende de af foreningen udarbejdede salgs- og leveringsbetingelser. Foreningen har desuden udarbejdet standard købekontrakt og leasingkontrakt, og via Dansk Erhverv har medlemmerne adgang til bl.a. eneforhandlings- og agentkontrakter på dansk, engelsk og tysk.

Advarselsregister. Foreningen udsender månedligt et register over "dårlige betalere".

Information. Dansk Erhverv udsender ugentligt konkret erhvervsinformation om nyheder inden for handel, økonomi og erhvervsjura - målrettet til handelsvirksomheder. Foreningen orienterer om spørgsmål af særlig interesse for den grafiske branches leverandører.

Juridisk bistand. Dansk Erhvervs jurister står til fri disposition for råd og vejledning i alle juridiske spørgsmål herunder med handelsmæssige, personalemæssige, skattemæssige og andre erhvervsrelevante aspekter.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk