Informationer

Gade og nr:
Kejsergade 2
Postnr:
1155
By:
København K
Website:

Diamantentreprenørernes Brancheforening

Diamantentreprenørernes Brancheforening er forening for de mest betydningsfulde firmaer, der anvender diamantværktøj.

Diamantentreprenørernes navn kommer af, at det værktøj man anvender, er belagt med diamantpartikler, så man stort set kan skære og bore i alle materialer.

Maskiner og værktøj er forfinet, så man f. eks. kan bore eller skærer igennem granit eller armeret beton, som var det smør.

Boring og skæring i beton og asfalt har i stor udstrækning afløst hugning med lufthammer. Fordelene er indlysende. Det giver et bedre arbejdsmiljø. Det larmer mindre og støv kan opsuges direkte fra skærestedet.

Endelig kan boring og skæring planlægges og udføres meget præcist.

Dette har åbnet helt nye muligheder i byggebranchen.

Diamantentreprenører gør forskellen, når grimme bygninger skal ”peppes op”.

Mange byer har grimme, ubenyttede siloer stående på havnen.

Tidligere blev disse siloer revet ned. Diamantentreprenørerne er i stand til at skære vindueshuller, hvilket gør det muligt at ændre disse ubrugelige siloer til stilfulde, attraktive boliger, som får panoramaudsigt og udkik i skyplan. Disse boliger er stærkt efterspurgte i en tid, hvor mange ønsker at bo anderledes.

Arbejdsmiljøet

Diamantentreprenørernes Brancheforening bygger på det fællesskab, der skal styrke de enkelte medlemmer til loyalitet i forhold til hinanden og til at højne moralen, ligesom fællesskabet skal animere til redelig virksomhed i branchen.

Brancheforeningen bestræber sig på at skabe de bedste arbejdsmiljømæssige betingelser for firmaernes ansatte.

Diamantentreprenørernes Brancheforening sætter et sikkert arbejdsmiljø meget højt.

Medlemmer af Diamantentreprenørernes Brancheforening er bevidst om, at det er deres pligt, at sikre den ansattes sundhed og sikkerhed.

Brancheforeningen har taget initiativ til udarbejdelse af en branchevejledning, som skal danne norm for hvordan arbejdet bedst og sikrest kan udføres.

Diamantentreprenørerne vil ”Tarzansyndromet” til livs. Vi har ikke brug for flere lemlæstede medarbejdere.

Uddannelse

Diamantentreprenørernes Brancheforeningen har iværksat et uddannelsesforløb i boring og skæring med diamantværktøj.

De færdigheder, der kræves i faget, skal læres grundigt. Faget er for farligt til at eksperimentere sig frem til kompetencer.

Det kræver uddannelse af kyndige lærere, at kunne beherske maskiner og de betonelementer, der friskæres.

Det kan få fatale konsekvenser, hvis et element vælter eller hvis man overskærer den vitale armering i en bærende konstruktion eller drager.

Når du vælger en diamantentreprenør, der er medlem af Diamantentreprenørernes Brancheforening, er du sikker på at få professionel behandling.

Diamantentreprenørernes Brancheforening er medlem af Dansk Byggeri. Og er omfattet BYG GARANTIORDNING.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk