Informationer

Gade og nr:
H.C. Andersens Boulevard 18
Postnr:
1553
By:
København V
Website:

DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening

En virksomhed kan optages som medlem af foreningen, hvis den driver isoleringsvirksomhed i Danmark.

Optagelse i foreningen er betinget af bestyrelsens godkendelse.

ORGANISATIONSMÆSSIG TILKNYTNING
Foreningen og dens medlemmer er tilsluttet DI og dermed underkastet DI´s love, bestemmelser og administrative praksis. Gennem medlemskabet af DI er foreningens medlemmer tilsluttet Industriens Konfliktfond og er underkastet Fondens love og bestemmelser.

DI er optaget i Dansk Arbejdsgiverforening, og DIs medlemmer er underkastet Dansk Arbejdsgiverforenings love og bestemmelser.

FORSIKRINGER
Medlemmerne kan tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring i Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S (JU Forsikring). Dette vil normalt være en økonomisk fordel, da præmien til Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S er konkurrencedygtig på grund af en fordelagtig administrationsordning.

UDDANNELSE
Foreningen er engageret i planlægning af uddannelserne inden for isoleringsområdet. Der uddannes således lærlinge - både ungdomsuddannelser og voksne lærlinge. Endvidere planlægges og gennemføres en række efteruddannelseskurser for medlemsvirksomhedernes timelønnede medarbejdere.

SVENDEPRØVEGEBYR
Foreningen betaler tilskud til medlemmernes svendeprøvegebyrer.

BRANCHERETTEDE AKTIVITETER
Medlemmer af Foreningen af danske Isoleringsfirmaer er også medlem af Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening. Brancheforeningen arrangerer kurser for medlemsvirksomhedernes ledere og ledende medarbejdere og udgiver endvidere medlemsbladet "DIB TEKNISK ISOLERING". Foreningen er med i et internationalt samarbejde i den europæiske isoleringsbranche. På europæisk plan har man således udgivet standarder med henblik på at kunne arbejde efter samme betingelser i hele Europa.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk